Fakulta psychológie - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
PhDr. Veronika Boleková, PhD.UKP FPS
odborná asistentka
0.08-3
+421 248 208 869
veronika.bolekova [at] paneurouni.com
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
odborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873beata.dvorska [at] paneurouni.com
UKP FPSnespecifikováno
dusan.fabian [at] paneurouni.com
vedúca ústavu-profesorka
0.07-2
+421 248 208 867
UVSPM FPS
nespecifikováno
UKP FPSprodekanka-odborná asistentka
2.17
+421 248 208 864katarina.greskovicova [at] paneurouni.com
nespecifikováno
robert.hanak [at] paneurouni.com
UVSPM FPSprodekanka- odborná asistentka2.17
+421 248 208 863
katarina.hennelova [at] paneurouni.com
PhDr. Mojmír Kališ, PhD.nespecifikováno
mojmir.kalis [at] paneurouni.com
Mgr. Pavol Kardoš
nespecifikováno
pavol.kardos [at] paneurouni.com
nespecifikováno
peter.krajmer [at] paneurouni.com
nespecifikováno
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.dekanka FPS-docentka1.13+421 248 208 860
nespecifikováno
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.vedúca ústavu-profesorka0.08-2+421 248 208 868marina.mikulajova [at] paneurouni.com
asistentka dekana
1.13
+421 248 208 861alena.muckova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.UKP FPSdocentka
eva.nanistova [at] paneurouni.com
odborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873
UVSPM FPSnespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
odborný asistent
USPOP FPSodborná asistentka
0.08-1
+421 248 208 873
nespecifikováno
vedúca ústavu-docentka
0.07-2
+421 248 208 867eva.szobiova [at] paneurouni.com
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.UKP FPS
nespecifikováno
veronika.stenova [at] paneurouni.com
Mgr. Petra Šubová
referentka ŠO
0.06
+421 248 208 872
nespecifikováno
daniela.turonova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.USPOP FPSnespecifikováno
tajomníčka fakulty0.07-3+421 248 208 879
odborný asistent0.07-1
+421 248 208 866
lukas.zajac [at] paneurouni.com

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.FPS
externý učiteľ
FPSexternista
denisa.maderova [at] paneurouni.com
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.externista
FPS
externista
0.07-1+421 248 208 866jelena.rozina [at] paneurouni.com
systémová integrátorka
0.06 (Tomášikova)+421 904 459 561, +421 248 208 871
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.externista
Mgr. et Mgr. Eva Švrčkováexterná učiteľka
eva.svrckova [at] paneurouni.com