Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ivana Budinská, PhD.nespecifikovánoivana.budinska [at] paneurouni.com
Ing. Ján Cigánek, PhD.nespecifikovánojan.ciganek [at] paneurouni.com
Ing. Ján Dobošnespecifikováno308+421 268 203 693jan.dobos [at] paneurouni.com
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.profesor308+421 268 203 693peter.farkas [at] paneurouni.com
Ing. Branislav Gablas, PhD.nespecifikovánobranislav.gablas [at] paneurouni.com
Ing. Oto Haffner, PhD.nespecifikovánooto.haffner [at] paneurouni.com
Ing. Július Hlaváč, PhD.odborný asistent310+421 268 203 685julius.hlavac [at] paneurouni.com
Ing. Norbert Hodžanespecifikovánonorbert.hodza [at] paneurouni.com
Ing. Zuzana Képešiovánespecifikovánozuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.profesorstefan.kozak [at] paneurouni.com
RNDr. Ján Lacko, PhD.odborný asistent202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.prodekan-docent203+421 268 203 641vladimir.palko [at] paneurouni.com
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.pVedúci ÚAI- profesor311+421 268 203 687frank.schindler [at] paneurouni.com
Ing. Erich Stark, PhD.nespecifikovánoerich.stark [at] paneurouni.com
Mgr. Marek Špildanespecifikovánomarek.spilda [at] paneurouni.com
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.prodekan-odborný asistent305+421 268 203 692juraj.stefanovic [at] paneurouni.com