Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam zamestnancovHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Ivana Budinská, PhD.nespecifikováno
ivana.budinska [at] paneurouni.com
Ing. Ján Cigánek, PhD.
nespecifikováno
jan.ciganek [at] paneurouni.com
Ing. Ján Doboš
nespecifikováno
308
+421 268 203 693jan.dobos [at] paneurouni.com
profesor
308
+421 268 203 693
peter.farkas [at] paneurouni.com
Ing. Branislav Gablas, PhD.nespecifikováno
branislav.gablas [at] paneurouni.com
Ing. Oto Haffner, PhD.nespecifikováno
Ing. Július Hlaváč, PhD.
odborný asistent
310
+421 268 203 685
julius.hlavac [at] paneurouni.com
nespecifikováno
nespecifikováno
zuzana.kepesiova [at] paneurouni.com
profesor
stefan.kozak [at] paneurouni.com
Ing. Erik Kučera, PhD.
nespecifikováno
erik.kucera [at] paneurouni.com
odborný asistent
202+421 268 203 636jan.lacko [at] paneurouni.com
prodekan-docent
203
+421 268 203 641
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
pVedúci ÚAI- profesor
311
+421 268 203 687
Ing. Erich Stark, PhD.
nespecifikováno
Mgr. Marek Špilda
nespecifikováno
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
prodekan-odborný asistent
305
+421 268 203 692
juraj.stefanovic [at] paneurouni.com
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
nespecifikováno