6. 12. 2019  2:41      Mikuláš        
Univerzitní informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na PEVŠ. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do všech typů přijímacích zkoušek:
   (od 4. 11. 2019 do 28. 2. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2019
   na fakultě FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2021 00:00


 • akademický rok 2019/2020

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě ĎV (Bratislava), ĎV (Brno):
   (od 31. 10. 2019 do 1. 12. 2020 00:00)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2019
   na fakultě ĎV (Bratislava), ĎV (Brno) 1. 12. 2020 00:00
   na fakultě FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2020