5. 6. 2020  6:11      Laura        
Univerzitní informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ - Termíny


Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na PEVŠ. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do studia: B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikání - B-CrONLINE-CR Cestovní ruch BBA - externí presenční forma
   (od 4. 11. 2019 do 21. 5. 2020 00:00)
  • do studia: B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikání - B-CrONLINE-CR Cestovní ruch BBA - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startapů - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denní presenční forma - 2. etapa
   (od 4. 11. 2019 do 27. 2. 2020 00:00)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek :
   (od 4. 11. 2019 do 30. 6. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   31. 12. 2021 00:00


 • akademický rok 2020/2021 - pro doktorský typ studia

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020)

  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denní presenční forma - 3. etapa
   (od 31. 10. 2019 do 4. 10. 2020)
  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denní presenční forma - 2. etapa
   (od 31. 10. 2019 do 2. 6. 2020)
  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denní presenční forma
  • do studia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denní presenční forma
  • do studia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denní presenční forma
  • do studia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denní presenční forma
   (od 31. 10. 2019 do 18. 2. 2020 00:00)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek na fakultě ĎV (Bratislava), ĎV (Brno):
   (od 31. 10. 2019 do 1. 12. 2020 00:00)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FEP (Bratislava):
   (od 11. 2. 2020 do 31. 8. 2020)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FPS (Bratislava):
   (od 27. 3. 2020 do 16. 6. 2020)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FM (Bratislava):
   (od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020)

  • do všech typů přijímacích zkoušek na fakultě FP (Bratislava):
   (od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě ĎV (Bratislava), ĎV (Brno) 1. 12. 2020 00:00
   na fakultě FM (Bratislava) 31. 12. 2020 00:00
   na fakultě FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2020