24. 10. 2020  5:38      Kvetoslava        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na PEVŠ. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do štúdia: B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma
   (od 04. 11. 2019 do 21. 05. 2020 00:00)
  • do štúdia: B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 04. 11. 2019 do 27. 02. 2020 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 04. 11. 2019 do 31. 10. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2021 00:00


 • akademický rok 2020/2021

  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 3. etapa
   (od 31. 10. 2019 do 22. 10. 2020)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k8 Preparatory and language course for international students - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 3. etapa
   (od 31. 10. 2019 do 20. 10. 2020 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 31. 10. 2019 do 02. 06. 2020)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
   (od 31. 10. 2019 do 18. 02. 2020 00:00)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FP (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FI (Bratislava):
   (od 01. 09. 2020 do 20. 09. 2021)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FM (Bratislava):
   (od 01. 09. 2020 do 15. 10. 2021)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ĎV (Bratislava), ĎV (Brno) 01. 12. 2020 00:00
   na fakulte FM (Bratislava) 31. 12. 2020 00:00
   na fakulte FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2020
   na fakulte FI (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2021