22. 9. 2019  18:36      Móric        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na PEVŠ. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PrONLINE právo - externá prezenčná forma
   (od 15. 10. 2018 do 28. 02. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FP (Bratislava):
   (od 15. 10. 2018 do 22. 09. 2019)

  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EkONLINE Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 4. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 22. 09. 2019)
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 5. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 19. 09. 2019 00:00)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EkONLINE Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 3. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 31. 08. 2019)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EkONLINE Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 30. 06. 2019)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 3. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 04. 06. 2019 17:00)
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-AVR Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - M-AI-IIS Inteligentné informačné systémy pre Priemysel 4.0 - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma
   (od 01. 11. 2018 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EkONLINE Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
   (od 01. 11. 2018 do 31. 05. 2019 00:00)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 11. 2018 do 01. 05. 2019)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-CrONLINE Ekonomika a manažment podnikania - B-CrONLINE-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EkONLINE Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma
   (od 01. 11. 2018 do 28. 02. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 01. 11. 2018 do 22. 09. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2019


 • akademický rok 2019/2020

  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma - 3. etapa
   (od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2019)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FEP (Bratislava):
   (od 01. 03. 2019 23:59 do 22. 09. 2019)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ĎV (Bratislava), ĎV (Brno), ĎV (Vysoké Tatry), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 01. 12. 2019 00:00
   na fakulte FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2019
   na fakulte FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2020