19. 10. 2018  2:50      Kristián        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na PEVŠ. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 7. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-ePRA právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 4. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 20. 10. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 6. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 4. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 20. 9. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-ePRA právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma - 5. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-SPPSY Školská a pracovná psychológia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-SPPSY Školská a pracovná psychológia - externá prezenčná forma - 4. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-ePRA právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-SPPSY Školská a pracovná psychológia - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 30. 6. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-ePRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-PSY Psychológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-SPPSY Školská a pracovná psychológia - externá prezenčná forma
   (od 1. 11. 2017 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-CR Cestovný ruch BBA - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-eEMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-MS Manažment startupov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - B-EMP-UDF Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - B-EMP Ekonomika a manažment podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-AVR Aplikácie virtuálnej reality - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-KB Kybernetická bezpečnosť - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - B-AI-PBD Priemysel 4.0 a Big Data - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - B-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-DM Dizajn médií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - B-MEDK Mediálna komunikácia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-ePRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - B-PRA-SP Športové právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - B-PRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - B-PSY Psychológia - externá prezenčná forma
   (od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018)
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma - 4. etapa
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma - 4. etapa
   (od 1. 11. 2017 do 1. 1. 2018 00:00)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FP (Bratislava):
   (od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 1. 12. 2018 00:00
   na fakulte FP (Bratislava) 31. 12. 2019


 • akademický rok 2018/2019

  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k1 KURZ - Ako spoznať človeka - externá kombinovaná forma
   (od 24. 8. 2017 do 1. 12. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 5. etapa
   (od 24. 8. 2017 do 11. 10. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k2 KURZ - Konflikty a ich riešenie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k3 KURZ - Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k4 KURZ IT - Microsoft WORD - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k5 KURZ IT - Microsoft EXCEL - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k6 KURZ IT - Konfigurácia počítačových sietí I, II - externá kombinovaná forma
   (od 24. 8. 2017 do 31. 8. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
   (od 24. 8. 2017 do 5. 7. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
   (od 24. 8. 2017 do 20. 5. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
   (od 24. 8. 2017 do 18. 1. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
   (od 24. 8. 2017 do 1. 1. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
   (od 24. 8. 2017 do 24. 10. 2017)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k7 PRINCE2® Foundation - projektové riadenie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
   (od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ĎV (Bratislava), ĎV (Brno), ĎV (Vysoké Tatry), FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 1. 12. 2018 00:00
   na fakulte ĎV (Banská Bystrica), ĎV (Bratislava), ĎV (Brno), ĎV (Martin), ĎV (Nitra), ĎV (Poprad), ĎV (Prešov), ĎV (Trenčín) 31. 12. 2018