14. 12. 2018  23:08      Branislava, Bronislava        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na PEVŠ. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-ePRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVDe medzinárodné vzťahy a diplomacia - English Study Programme - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-MVD medzinárodné vzťahy a diplomacia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-EUP Európske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-MP Medicínske právo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FP (Bratislava) - M-PRA právo - M-PRA-REALP Realitné právo - externá prezenčná forma
   (od 15. 10. 2018 do 31. 05. 2019)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FP (Bratislava):
   (od 15. 10. 2018 do 28. 02. 2019)

  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-PSY Psychológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FPS (Bratislava) - M-SPPSY Školská a pracovná psychológia - externá prezenčná forma
   (od 01. 11. 2018 do 31. 05. 2019)
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-eEMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMPe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - English Study Programme - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEP (Bratislava) - I-EMMP Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AI Aplikovaná informatika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FI (Bratislava) - M-AIe Aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FM (Bratislava) - M-MMK Masmediálna a marketingová komunikácia - externá prezenčná forma
   (od 01. 11. 2018 do 31. 05. 2019 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FEP (Bratislava), FI (Bratislava), FM (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 01. 11. 2018 do 28. 02. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   31. 12. 2019


 • akademický rok 2019/2020 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k1 KURZ - Ako spoznať človeka - externá kombinovaná forma
   (od 24. 08. 2017 do 01. 12. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 5. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 5. etapa
   (od 24. 08. 2017 do 11. 10. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k2 KURZ - Konflikty a ich riešenie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k3 KURZ - Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k4 KURZ IT - Microsoft WORD - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k5 KURZ IT - Microsoft EXCEL - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k6 KURZ IT - Konfigurácia počítačových sietí I, II - externá kombinovaná forma
   (od 24. 08. 2017 do 31. 08. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 4. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 4. etapa
   (od 24. 08. 2017 do 05. 07. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-l2 LL.M pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 3. etapa
   (od 24. 08. 2017 do 20. 05. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma - 2. etapa
   (od 24. 08. 2017 do 18. 01. 2018 00:00)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Nitra) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Poprad) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Trenčín) - V-m2 MBA pre právnikov - externá kombinovaná forma
   (od 24. 08. 2017 do 01. 01. 2018)
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Banská Bystrica) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Martin) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-l1 Executive LL.M - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Prešov) - V-m1 Executive MBA - externá kombinovaná forma
   (od 24. 08. 2017 do 24. 10. 2017)
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k7 PRINCE2® Foundation - projektové riadenie - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-k8 Preparatory and language course for international students - externá kombinovaná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Bratislava) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Brno) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-l1 Executive LL.M - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ĎV (Vysoké Tatry) - V-m1 Executive MBA - denná prezenčná forma
   (od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FP (Bratislava), FPS (Bratislava):
   (od 01. 11. 2018 do 28. 02. 2019)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ĎV (Banská Bystrica), ĎV (Bratislava), ĎV (Brno), ĎV (Martin), ĎV (Nitra), ĎV (Poprad), ĎV (Prešov), ĎV (Trenčín) 31. 12. 2018
   na fakulte ĎV (Bratislava), ĎV (Brno), ĎV (Vysoké Tatry) 01. 12. 2019 00:00
   na fakulte FP (Bratislava), FPS (Bratislava) 31. 12. 2019