Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Založenie evidencie prihlášokHelp


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Teraz vyberte typ štúdia, ktorý si prajete študovať:

Typ štúdia:

informace
V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.