13. 8. 2020  8:23      Ľubomír        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Teraz vyberte typ štúdia, ktorý si prajete študovať:

Typ štúdia:

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.