31. 10. 2020  20:19      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Založenie evidencie prihlášok


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

 
 
 
 


Fakulta práva


Fakulta ekonómie a podnikania


Fakulta masmédií


Fakulta informatiky
 


Fakulta psychológie
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.