Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Založenie evidencie prihlášokHelp


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

 
 
  
PEVŠ FP

Fakulta práva
PEVŠ FM

Fakulta masmédií
 
PEVŠ FPS

Fakulta psychológie
 

informace
V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.