Elektronická prihláška na štúdium na PEVŠ - Založenie evidencie prihlášokHelp


Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

   
 
PEVŠ FM

Fakulta masmédií
 
PEVŠ FPS

Fakulta psychológie
PEVŠ

Prípravné a jazykové kurzy, MBA a LLM programy
 

informace
V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.