Fakulta ekonómie a podnikania - orgány pracoviskaHelp


Akademický senát (Fakulta ekonómie a podnikania)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Fakulta ekonómie a podnikania).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
podpredsedníčky:doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD., Alexandra Jašurková
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
Aneta BicekováFEP B-EMP-CR den [sem 4, roč 2]anetabicekova1@gmail.com študentská časť
UMP FEP
Ing. Marek Csabay, PhD.
UMP FEP
Dr. Martin Čepel, PhD., MBAUMM FEPcepel@is.paneurouni.com
Ing. Eva ČimováDek FEPcimova@is.paneurouni.com
FEP B-EMP-CR den [sem 4, roč 2]študentská časť
ŠO FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
UMM FEP
sona.supekova@paneurouni.comPodpredseda
Alexandra Jašurková
FEP B-EMP-MS den [sem 4, roč 2]
Podpredseda - študentská časť
FEP B-EMP den [sem 4, roč 2]matokoli@zoznam.sk
študentská časť
UMM FEP
krchova@is.paneurouni.com
UMP FEP
ladislav.mura@paneurouni.com
FEP B-EMP-UDF den [sem 4, roč 2]dominiksagan8@gmail.comštudentská časť
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.UE FEP
Predseda
FEP B-EMP-MS den [sem 4, roč 2]
študentská časť