Fakulta ekonómie a podnikania - orgány pracoviskaHelp


Vedecká rada (Fakulta ekonómie a podnikania)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta ekonómie a podnikania).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
UE FEP
UMP FEPeva.cihelkova@paneurouni.com
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
UMP FEP
tomas.dudas@paneurouni.com
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
UMM FEP
sona.supekova@paneurouni.com
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
UMM FEP
aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
UMP FEP
ladislav.mura@paneurouni.com
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
UE FEP
UMP FEPjuraj.sipko@paneurouni.com
UE FEPstehlikovab2@gmail.com
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
REK
doc. JUDr. Marek Švec, LL.M, PhD.
doc. Ing. Zuzana Tučková, PhD.
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.REK, ext FEPzuzana.vincurova@paneurouni.com