Jun 1, 2020   11:57 p.m.      Žaneta        
University information system

Faculty of Psychology - list of department bodies


Academic Senate (Faculty of Psychology)

The application shows the list of active members of the body Academic Senate (Faculty of Psychology).

Current functions of members of the body:
head:
deputy head:
secretary:

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
UKP FPSveronika.bolekova@gmail.com
UVSPM FPS
Predsedníčka
FPS M-PSY den [term 2, year 1]Študentská časť
Lucia Kolimárová
FPS B-PSY den [term 2, year 1]
kolimarova.lucia@gmail.com
Študentská časť
UKP FPS
UVSPM FPS
newmanova@is.paneurouni.com
USPOP FPS
Tajomník
Sára RehákováFPS B-PSY den [term 2, year 1]
Podpredsedníčka - študentská časť
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.USPOP FPSrolkova@is.paneurouni.comPodpredsedníčka
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
UVSPM FPS
szobiova@is.paneurouni.com
Bc. Michaela VýbohováFPS M-PSY den [term 2, year 1]Študentská časť