22. 9. 2019  8:10      Móric        
Univerzitný informačný systém

Fakulta práva - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta práva)
Vedecká rada (Fakulta práva)