Fakulta ekonómie a podnikania - orgány pracoviskaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta ekonómie a podnikania)
Vedecká rada (Fakulta ekonómie a podnikania)