17. 2. 2020  14:28      Miloslava        
Univerzitný informačný systém

Fakulta masmédií - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta masmédií)
Vedecká rada (Fakulta masmédií)