30. 5. 2020  13:33      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Fakulta psychológie - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta psychológie)
Vedecká rada (Fakulta psychológie)