Fakulta psychológie - orgány pracoviskaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta psychológie)provést
Vedecká rada (Fakulta psychológie)provést