3. 8. 2020  11:13      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Orgány


Nasledujúce tabuľky obsahujú prehľad pracovísk a študijných programov, ku ktorým sú menované univerzitné orgány. Kliknutím na odkaz v stĺpci "Orgány" sa dostanete na zoznam orgánov príslušného pracoviska alebo študijného programu vyučovaného na pracovisku (fakulte).

Pracovisko
Orgány
pracovísk
Orgány
štud. prog.
Orgány
štud. odborov
Paneurópska vysoká škola (celouniverzitné orgány)
  
Fakulta ekonómie a podnikania
 
Fakulta informatiky
 
 
Fakulta masmédií
 
Fakulta práva
 
Fakulta psychológie