17. 2. 2020  22:43      Miloslava        
Univerzitný informačný systém

Harmonogram akademického roka


Práve pracujete s fakultou: Prípravné a jazykové kurzy, MBA a LLM programy (UP)

Obdobie 2019/2020 - ďalšie vzdelávanie - ĎV

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   01. 02. 2019 - 31. 12. 2019   Zber návratiek
01. 09. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    31. 10. 2019 - 01. 12. 2020  Prezeranie e-prihlášok
   31. 10. 2019 - 01. 12. 2020  E-prihlášky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 02. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020     31. 08. 2020 23:59 Uzávierka skúšobných správ (2018/2019 - ďalšie vzdelávanie)
 
   31. 08. 2021 23:59 Uzávierka skúšobných správ