4. 6. 2020  1:19      Lenka        
Univerzitní informační systém

Základní informace o univerzitě


Tato aplikace zobrazuje základní kontaktní údaje na Panevropskou vysokou školu.

Položka
Hodnota
Název univerzity
Panevropská vysoká škola
Zkratka univerzityPEVŠ
Poštovní adresa na univerzituTomášikova 20, 821 02 Bratislava
 
 
IČO36 077 429
IČ DPH
SK2021766582
DIČ2021766582
 
 
Kontaktní telefon
+421 248 208 803
Fax
+421 248 208 829
Kontaktní e-mail
E-mail na rektorskou kancelářrektor@paneurouni.com
E-mail na studijní záležitosti
WWW
  
Bankovní spojeníTatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika
SWIFT kód
TATRASKBX