24. 10. 2020  5:50      Kvetoslava        
Univerzitný informačný systém

Záverečné práce


Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na PEVŠ. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

Vyhľadávanie
   
Prehľad podľa pracoviska   Prehľad podľa vedúceho
   
   Prehľad podľa študijného programu


Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.9.2007. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať záverečné práce na PEVŠ zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Výsledný výpis je možné obmedziť na určitý typ práce, pracovisko a univerzitné obdobie.

Záverečná práca:
  
Hľadať v poliach:
názov    autor    kľúčové slová
Obmedziť na stav:

Typ záverečnej práce:
Bakalárska práca
Diplomová práca
Dizertačná práca
Habilitačná práca
Rigorózna práca
Záverečná práca

  
Pracovisko:
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta informatiky
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Fakulta psychológie
Prípravné a jazykové kurzy, MBA a LLM programy

  
Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
staršie obdobie
nezadané

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
Bulharčina
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
Slovinčina
taliansky jazyk
nezadané