22. 10. 2019  11:22      Sergej        
Univerzitní informační systém

Závěrečné práce


Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na PEVŠ. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Vyhledávání   Přehled dle pracoviště   Přehled dle vedoucího   Přehled dle oponenta   Přehled dle studijního programu


Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.9.2007. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete zobrazit přehled závěrečných prací na PEVŠ podle pracoviště, na kterém byla práce řešena.

Pracoviště:  

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce
Disertační práce
Habilitační práce
Rigorózní práce
Závěrečná práce

  
Univerzitní období:
následující období
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
starší období
nezadáno

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
Bulharština
francouzský jazyk
italský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
Slovinština
nezadáno